Thủ tục thông báo khởi công công trình

  • Thông báo khởi công công trình đến chính quyền địa phương bằng văn bản, thông báo cho các hộ dân kế cận, chụp hình hiện trạng công trình kế cận.
  • Treo biển báo công trình (gồm 4 bảng như quy định: Biển báo công trình, nội quy công trình, an toàn lao động, cảnh báo công trình)
  • Chuẩn bị mặt bằng, mượn vỉa hè, chuẩn bị nguồn điện, nguồn nước cho thi công
  • Lắp đặt cổng / tường rào công trình theo tiêu chuẩn công ty
  • Chuẩn bị bộ hồ sơ thiết kế xây dựng làm căn cứ kỹ thuật để thi công
  • Định vị công trình, xác định cao độ chuẩn.
  • Chuẩn bị nhân công / chuẩn bị qui trình cung ứng vật tư thô